VIETWATER 2014 Công nghệ tách bùn thải bằng máy ly tâm dạng Decanter HAUS tại triển lãm Vietwater 2014, triển lãm về công nghệ xử lí nước thải diễn ra từ ngày 12 đến ngày...
+ Detailed Information
WE WILL WELCOME YOU AT VI... HAUS Centrifuge Technologies participated and exhibited at VietFish 2014, Trade Fair for Fish Processing Technologies between 06-08 Agust 2014 in Ho Chi Mi...
+ Detailed Information
HAUS EXHIBITED AT VietFis... HAUS Centrifuge Technologies participated and exhibited at VietFish 2013, Trade Fair for Fish Processing Technologies between June 25th-27th 2013 in Ho Chi...
+ Detailed Information
Sản phẩm & Ứng dụng