Information Booklet
You can download Company Presentation booklet to recognize more about us.
Ứng dụng
Participation in fairs attended in the past years and the new...+ Detailed Information
Trailer

TRIỄN LÃM

VIETWATER 2015

VIETWATER 2015

VIETWATER 2015
Xem thêm
VIETWATER 2014

VIETWATER 2014

Công nghệ tách bùn thải bằng máy ly tâm dạng Decanter HAUS tại triển lãm Vietwater 2014, triển lãm về công nghệ xử lí nước thải diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng ...
Xem thêm
Sữa chữa, bảo trì và thiết kế hệ thống sử dụng máy ly tâm Decanters và Separators

Sữa chữa, bảo trì và thiết kế hệ thống sử dụng máy ly tâm Decanters và Sepa ...

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Máy Ly Tâm 3 Pha Tách Dầu Cá Tra-Basa Hiệu Suất Phân Li cao

Máy Ly Tâm 3 Pha Tách Dầu Cá Tra-Basa Hiệu Suất Phân Li cao

Decanter
Xem thêm
WE WILL WELCOME YOU AT VIETFISH 2014

WE WILL WELCOME YOU AT VIETFISH 2014

HAUS Centrifuge Technologies participated and exhibited at VietFish 2014, Trade Fair for Fish Processing Technologies between 06-08 Agust 2014 in Ho Chi Minh, Viet N ...
Xem thêm
12 > >>